Algemene voorwaarden

De voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Bred Beers

1. Definities
1.1 “Bred Beers“: verwijst naar het bedrijf dat bier produceert en op de markt brengt onder deze voorwaarden.
1.2 “De 7 Deugden”: verwijst naar de huurbrouwerij die door Bred Beers wordt ingehuurd voor het brouwen van het bier, gevestigd te Akersluis 8D, 1066 EZ, Amsterdam.
1.3 “Klant” of “Afnemer”: verwijst naar de wederpartij van Bred Beers die producten en/of diensten afneemt.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bred Beers en haar klanten.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling bij Bred Beers, aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden.

3. Verantwoordelijkheden van Bred Beers
3.1 Bred Beers is verantwoordelijk voor het ondernemen, het marketing- en verkoopproces, en het onderhouden van de website.
3.2 Bred Beers staat garant voor het verstrekken van accurate informatie over haar producten en diensten.

4. Verantwoordelijkheden van De 7 Deugden
4.1 De 7 Deugden is verantwoordelijk voor het ambachtelijk brouwen van het bier met bijzondere smaken, waarbij zij zich inzet als sociale onderneming.
4.2 De 7 Deugden staat garant voor de kwaliteit en veiligheid van het gebrouwen bier.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Bred Beers blijft eigenaar van alle afgeleverde goederen totdat de koopprijs volledig is voldaan.

6. Het aanbod
6.1 Het aanbod bevat een gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, inclusief prijzen en bijkomende kosten.

7. De overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen Bred Beers en een klant wordt definitief nadat een bestelling of opdracht door Bred Beers op haalbaarheid is beoordeeld.

8. Intellectueel eigendom
8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten, productnamen, en onderscheidende kenmerken komen toe aan Bred Beers, tenzij anders overeengekomen.

9. Kwaliteit
9.1  “De 7 Deugden” staat garant voor de kwaliteit van de geleverde goederen, welke vervaardigd zijn volgens de normen van de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
9.2 De soorten, afmetingen, aantallen, en andere specificaties worden geacht overeen te komen met de normale handelsgebruiken.
9.3 Bij de vervaardiging, verpakking en etikettering worden de geldende wettelijke regels toegepast, om zo te voldoen aan de vereiste kwaliteitsstandaarden en voorschriften.

10. Levering en levertermijnen
10.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Bred Beers zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het uitvoeren van bestellingen.

11. Betaling
11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken.

12. Klachtenprocedure
12.1 Klachten met betrekking tot het bier, de dienstverlening, of andere onderwerpen kunnen per e-mail worden ingediend bij Bred Beers via info@bredbeers.nl. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Na ontvangst van een klacht wordt binnen één week schriftelijk bevestigd dat deze is ontvangen, waarna de volgende procedure wordt gevolgd:

I. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of de producten dienen binnen 5 werkdagen nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Bred Beers.
II. Binnen Bred Beers wordt de klacht uiterlijk drie werkdagen na ontvangst besproken. Tijdens deze bespreking wordt een contactpersoon toegewezen aan de klager.
III. Als de klacht betrekking heeft op het handelen van een medewerker van Bred Beers, zal de contactpersoon niet degene zijn op wie de klacht betrekking heeft. Na de interne bespreking van de klacht zal de contactpersoon binnen 3 werkdagen contact opnemen om over de klacht van gedachten te wisselen en een passende oplossing te zoeken.
IV. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Contactgegevens
Bred Beers info@bredbeers.nl

Door het samenvoegen van relevante bepalingen uit de algemene voorwaarden van De 7 Deugden en de specifieke aspecten van Bred Beers, zijn deze algemene voorwaarden volledig en toegespitst op de activiteiten van Bred Beers als huurbrouwerij.

Vragen? Mail ons!